برای انجام این بازی باید فلش را در مرورگر خود نصب کرده باشید.